Utstilling Galleri BOA 2007. 
Prosjektet tok utgangspunkt i et bygg med atelierer som skulle rives. Foruten å dokumentere et sted som skulle rives er prosjektet en kommentar til en gentrifiseringsprosess hvor kunstnernes ateliersituasjon inngår. I samarbeid med arkitekt Elin Børud. Publisert i Arkitektur N 2009 ; Volum Årgang 91.(5) s. 24-33
Back to Top