Album 1975-2016. Utsmykning, Tokerud skole. Foto, lysbokser, LED-lys. 36 lysbokser i A4 størrelse. I 2016 avsluttet jeg et toårig utsmykningsprosjekt på Tokerud skole. Bidraget er fotobasert og tar utgangspunkt i den gamle skolen før den ble revet. Fotoserien beskriver de forskjellige aktivitetene i den gamle skolen. Fotografiene er montert i lysbokser og plassert inn i den nye skolen, fordelt på tre etasjer. Bildene beskriver sporene etter dem som har brukt og preget bygningen, aktiviteter som videreføres i den nye skolen og nye avtrykk blir skapt.
Foto
Foto
Lysboks med foto montert i skolen.
Foto
Lysboks med foto montert i skolen.
Foto
Lysboks med foto montert i skolen.
Back to Top