Utstilling Kunstplass Contemporary art Oslo, 2018. 
Prosjektet Borderline tar utgangspunkt i fenomenet grenser og refererer til både et fysisk og mentalt grenseland. Det består av en serie objekter bygget opp av barnåler og funnet materiale. Videre foto med nærbilder av gjenstander fra Bånkall på Vestli, et av Oslos ikke-steder Bruken av barnåler som materiale representerer et kantland med den glidende overgangen mellom det urbane landskapet og naturen. Tematisk handler prosjektet også om de mentale og fysiske grensene vi konstruerer for å definere noe som innenfor eller utenfor. Gjenstander jeg har funnet er spor etter folk med en nomadisk livsførsel og mangel på tilhørighet. Valg av sted og materialer viser dialektikken mellom et steds karakter og folks liv.
Fra utstillingen Borderline, Kunstplass, 2018. Vegg konstruert av barnåler, 200 x 400 cm. Teksten Shut Up And They Will Speak av barnåler på gulv.
Fra utstillingen Borderline. Funnet, bearbeidet madrass med et teppe konstruert av barnåler. Barnålene smyger seg over vinduskarmen og fortsetter på utsiden.
Fra utstillingen Borderline, Kunstplass 2018. Tue av barnåler på utsiden av galleriet. 60 x 40 cm.
Fra utstillingen Borderline. Foto.
Foto
Foto
Back to Top