Foto og tekst som relaterer seg til fire prosjekter i Bjørvika. De er realisert gjennom flere år, og dokumenterer og reflekterer over de store endringsprosessene i området mellom 2006 - 2014.
Se Futurememory.PDF
Back to Top