Prosjektet tar utgangspunkt i et lite område i skogkanten på Vestli i Oslo. En plass full av gamle biler, campingvogner, klær og skrot. I vårt urbane landskap finner vi en dynamikk i forholdet mellom det planlagte, tilrettelagte byrommet og det som har oppstått tilfeldig. Dette er to helt forskjellige utgangspunkt som generere ulik bruk. Området er et typisk ikke – sted, et eksempler på et rom uten en konkret plan, som mennesker på kanten av det etablerte finner og tar i bruk. I kraft av sin plassering og utforming, fungerer dette som et fristeder der folk kan få være i fred. Dette er små, midlertidige mellomrom som noen har til låns før stedet innlemmes i en ny byplan og blir borte eller endrer karakter. De representerer mangfoldet av steder og livsformer i byen vår. 
Foto fra stedet 2016.
Foto fra stedet 2018.
Foto fra stedet 2017.
Installasjon i skogkanten av skjorter funnet i en campingvogn på stedet.
Installasjon, funnet materiale på stedet, isopor og barnåler, 90 x125 x20cm.
Back to Top