Dette er et lite område i skogkanten på Vestli i Oslo. En plass full av gamle biler, campingvogner, klær og skrot. I vårt urbane landskap finner vi en dynamikk i forholdet mellom det planlagte, tilrettelagte  byrommet og det som har oppstått tilfeldig. Dette er to helt forskjellige utgangspunkt som generere ulik bruk. Området  er et typisk ikke – sted, et eksempler på et rom uten en konkret plan, som mennesker på kanten av det etablerte finner og tar i bruk. I kraft av sin karakter dvs plassering og utforming, fungerer dette som et fristeder der folk kan få være i fred. Dette er små, midlertidige mellomrom som noen har til låns før stedet innlemmes i en ny byplan og blir borte eller endrer karakter. De representerer mangfoldet av steder og livsformer i byen vår. 
Back to Top