Et lite utvalg av tekster og foto fra mine vandringer i Oslos mindre prangende og gjestmilde områder,  men som likevel  tjener noens behov. I disse midlertidige byrommene finner jeg spor etter mennesker som har hatt tilhold der i en periode før de fortsetter sin rastløse, nomadiske reise. Jeg har i løpet av mange år samlet et betydelig arkiv av foto og tekster med observasjoner og betraktninger over livet på disse stedene, og av en by i endring.

Back to Top