Utstilling Buskerud kunstnersenter 2010. 
Utstillingen består av tegninger på vokset papir og objekter i bivoks, og omhandler kulturens innvirkning på naturen. Stedet er skogen, og elementer herfra er utgangspunkt for motiv og objektvalg. Elementene er tatt ut av sin vanlige sammenheng og fremstår som løsrevne deler, noe som gir en fornemmelse av sårbarhet og forgjengelighet. De tredimensjonale objektene er avstøpninger av tre og steiner i bivoks. Arbeidet med disse er en langsom prosess, noe som gjenspeiler naturens tålmodige tilstedeværelse. De fungerer også som minnesmerker, ved at de bærer med seg spor av og refererer til noe som har vært, i et forsøk på å bevare så det ikke skal gå tapt. Voksen i seg selv er et stykke natur og speiler naturens konserverende men samtidig sårbare egenskaper.
Back to Top