Et samarbeidsprosjekt med Gry Hege Johansen og Hanne Ekkeren, som en del av Guerilla plastic movement. En installasjon der alle elementene er spor og rester etter menneskelig aktivitet. Den består av funnet plast i kombinasjon med naturmateriale. Disse objektene står i kontrast til hverandre og illustrerer samspillet og kampen mellom natur/kultur.
Gruppeutstilling IKM 2019.
Back to Top