Et samarbeidsprosjekt med Gry Hege Johansen og Hanne Ekkeren, som en del av Guerilla plastic movement. En installasjon der alle elementene er spor og rester etter menneskelig aktivitet. Den består av funnet plast i kombinasjon med naturmateriale. Disse objektene står i kontrast til hverandre og illustrerer samspillet og kampen mellom natur/kultur.
Gruppeutstilling IKM 2019.
Isopor og barnåler, 25x30x5 cm. 
Isopor og barnåler, 20x40x5 cm.
Back to Top