Residency og utstilling ved Art Space Hanstholm, Hanstholm fyr, Danmark 2019. I samarbeid med billedkunstner Yngvild Nergaard. 
Oppholdet og utstillingen bygger videre på prosjektet Bånkall. Et lite område i skogkanten på Vestli i Oslo, full av gamle biler, campingvogner, klær og skrot. Området  er et typisk eksempel på et midlertidig mellomrom, som i kraft av sin karakter fungerer som et fristed hvor vi vet det har oppholdt seg folk i perioder.                                                                                 I løpet av residencyperioden samlet vi inn gjenbruksmateriale og naturelementer fra nærområdet. Vi konstruerte en stor installasjon i form av et leie, samt et par mindre installasjoner. I tillegg kom tegninger og lysbokser, som sammen utgjorde utstillingen.
Tegning, lysboks, A4.
Back to Top