Utstilling Tegnerforbundet 2010.  Artist book Bispelokket.
Prosjektet tar utgangspunkt i trafikkmaskinen Bispelokket i Bjørvika i Oslo, og rommet under brukonstruksjonen. Det var et av byens mange hemmelige rom, et ikke- sted som på fagspråket kalles SLOAP (space left over after planning). Dette er rom som er blitt til overs etter at byplanleggerne har sagt sitt og et byggeprosjekt er gjennomført. Her er det skapt fysiske og materielle forutsetninger for at grupper av befolkningen som rusavhengige, prostituerte og romfolk kan ta stedet i bruk. Det oppstår en møteplass som formes gjennom menneskenes aktiviteter og sosiale praksis. For folket her er dette et sted, skapt av deres behov og oppfattelse av det. Dette er blitt et sted for flyktige møter og handlinger, der man kan gjemme seg bort og få være i fred. Stedet er dokumentert over to år og består av tegning, foto og en artist book. Ved å reflektere over dette spesifikke stedets karakter og hvordan det kan oppleves å være der som menneske, retter jeg samtidig søkelyset på urbanismens mer generelle dilemmaer og utfordringer, og hvordan dette gjør seg gjeldende i Oslos byplanlegging og sosialpolitikk. I forbindelse med utstillingen gav jeg ut en artistbook Bispelokket, der jeg gjennom tekst og foto gir et innblikk i et sted ukjent for folk flest. Den inneholder også teksten “Rom til overs” av Elin Børrud (arkitekt og professor i by- og regionplanlegging), som setter stedet inn i et byplanhistorisk perspektiv, og esseyet ”Grace construction” av Gro Lauland (arkitekt), og Margun Sandahl (religionshistoriker), som gir en utfyllende betraktning av sted som fenomen og hvordan vi forholder oss til det. 
Se Bispelokket Artist book.PDF
Back to Top