Kantland er et prosjekt jeg gjennomførte under residency ved Lademoen Kunstnerverksteder. Prosjektet tar utgangspunkt i et konkret, avgrenset område på Lademoen. Et ødeland, et midlertidig mellomrom som enn så lenge får ligge uberørt og utvikle eg på egne premisser, inntil det innlemmes i et nytt byutviklingsprosjekt.
Utstilling på Babel, Trondheim, april 2021.
Back to Top