Residency Lademoen kunstnerverksteder, Trondheim april 2021
Utstilling Babel visningsrom for kunst, Trondheim april 2021
Kantland er et prosjekt jeg gjennomførte under residency ved Lademoen Kunstnerverksteder. Prosjektet tar utgangspunkt i et konkret, avgrenset område på Lademoen. Et ødeland, et midlertidig mellomrom som enn så lenge får ligge uberørt og utvikle eg på egne premisser, inntil det innlemmes i et nytt byutviklingsprosjekt.
.
Kantland, utstilling Babel, funnet materiale, selvherdende leire, tegning.
Kantland, funnet materiale, selvherdende leire.
Kantland, tørkede planter, funnet materiale, tegning.
Kantland, installasjon, funnet materiale, tegning.
Kantland, funnet materiale, selvtørkende leire.
Kantland, tegning, vokset papir, tegnet på begge sider av papiret, fargeblyant, 92x62 cm
Back to Top