Utstilling Skogmuseet 2006. Prosjektet tar utgangspunkt i stedet som reservoar for minner og erfaringer. Det dreier seg om et konkret geografisk område i Gudbrandsdalen, nærmere bestemt Lesjaverk, som jeg er personlig knyttet til. Her har jeg hentet inspirasjon og materiale som danner grunnlag for arbeidene, og representerer stedet. Jeg har valgt ut konkrete objekter som for eksempel vedstykker, barnåler og steiner, og henviser til former og linjer i landskapet. Disse fungerer dermed hver for seg som et memento – jeg bruker dem for å minnes. Arbeidene består av avstøpninger av steiner og vedkubber i bivoks, samt tegninger på vokset papir.
Back to Top