Utstilling Galleri BOA 2012. Prosjektet tar utgangspunkt i Oslo havn, nærmere bestemt en blomstereng som ligger på østsiden av Operaen langs Akerselvas bredd. Dette er et udefinert mellomrom som har oppstått over tid uten å være planlagt eller konstruert som det meste av omgivelsene rundt. En rapport fra Norsk Institutt For Naturforskning konkluderer med at her er det unikt biologisk materiale som bør tas vare på. Gjennom å løfte frem og synliggjøre dette neglisjerte og anonyme stedet, peker jeg på prioriteringer som gjøres, og denne type steds sårbart overfor de grep som tas i utviklingen av den nye byen i Bjørvika.
Utstilling BOA, installasjon av tørkede planter.
Avstøpning av asfalt i bivoks.
Tegninger, vokset papir, blyant, fargeblyant.
Tegning, vokset papir, fargeblyant, tørkede planter.
Tegning på vokset papir, tørkede planter.
Back to Top