Prosjektet forteller en historien om en gammel strand i Bispevika i Oslo. En smal stripe land i overgangen mellom natur og bylandskap, overlatt til seg selv, og som i dag er borte som et resultat av et ambisiøst byutviklingsprosjekt. Jeg løfter frem og synliggjør dette ikke-stedet. Tingene på stranden er i stadig bevegelse. Ved hvert besøk har de forflyttet seg rundt hjulpet av menneskehender og tidevannet, og nytt materiale er skylt i land. Folk på gjennomreise setter tydelige spor. Dette ingenmannsland er samtidig et allemannsland, som defineres og preges av dem som tilfeldigvis tar det i bruk. 
Stranden er avfotografert i åtte deler og satt sammen som fotocollage. Videre har jeg laget papiravstøpninger av bakken.
Papiravstøpning av stranden, voks, pigment.
Fotocollage
Back to Top